Referees : 2018 - 2019

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Vladislav Bezborodov62714.7 (4.5 / 0.2)
Aleksei Eskov42827.5 (7.0 / 0.5)
Roman Galimov62123.8 (3.5 / 0.3)
Sergey Ivanov83404.3 (4.3 / 0.0)
Sergei Karasev61302.2 (2.2 / 0.0)
Vasili Kazartsev42305.8 (5.8 / 0.0)
Pavel Kukuyan1303.0 (3.0 / 0.0)
Sergey Lapochkin74026.0 (5.7 / 0.3)
Kirill Levnikov51423.2 (2.8 / 0.4)
Aleksei Matyunin73545.6 (5.0 / 0.6)
Vitaly Meshkov52104.2 (4.2 / 0.0)
Vladimir Moskalev41904.8 (4.8 / 0.0)
Aleksey Sukhoy1011.0 (0.0 / 1.0)
Evgeny Turbin42015.3 (5.0 / 0.3)
Stanislav Vasilyev31415.0 (4.7 / 0.3)
Mikhail Vilkov42226.0 (5.5 / 0.5)
Nikolay Voloshin52815.8 (5.6 / 0.2)