Referees : 2018 - 2019

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Vladislav Bezborodov1505.0 (5.0 / 0.0)
Aleksei Eskov1617.0 (6.0 / 1.0)
Roman Galimov2513.0 (2.5 / 0.5)
Sergey Ivanov21005.0 (5.0 / 0.0)
Sergei Karasev2201.0 (1.0 / 0.0)
Vasili Kazartsev1505.0 (5.0 / 0.0)
Pavel Kukuyan1303.0 (3.0 / 0.0)
Sergey Lapochkin21317.0 (6.5 / 0.5)
Kirill Levnikov2724.5 (3.5 / 1.0)
Aleksei Matyunin2714.0 (3.5 / 0.5)
Vladimir Moskalev21005.0 (5.0 / 0.0)
Aleksey Sukhoy1011.0 (0.0 / 1.0)
Evgeny Turbin1404.0 (4.0 / 0.0)
Stanislav Vasilyev1415.0 (4.0 / 1.0)
Mikhail Vilkov2814.5 (4.0 / 0.5)
Nikolay Voloshin1202.0 (2.0 / 0.0)